Raport o stanie Gminy Lubniewice 202131.05.2022

Raport o stanie Gminy Lubniewice 2021

31.05.2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubniewice,
 
zapraszam do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Lubniewice, która odbędzie się podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, w dniu 21 czerwca 2022 r. w sali narad Urzędu Miejskiego, pok. 15 (II piętro), ul. Jana Pawła II 51. Raport obejmuje podsumowanie działalności za 2021 rok, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien przedłożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności złożonych do Przewodniczącego Rady zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
Zgłoszenie (wzór) powinno zawierać:
· imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;
· adres zamieszkania;
· listę z podpisami co najmniej 20 osób.
 
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach – Biuro Rady, pok. 12 (I piętro), ul. Jana Pawła II 51.

Raport opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                              
                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                      w Lubniewicach
                                               (-) Tomasz Janiszewski


Raport o stanie gminy Lubniewice za 2021 rok (1149kB) pdf

Zgłoszenie (36kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bartosz Jankowski (31 maja 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 maja 2022, 14:16:23)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (6 czerwca 2022, 08:22:38)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 528