UWAGA ROLNICY27.06.2019

UWAGA ROLNICY

27.06.2019

W związku z komunikatem ogłoszonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/) o wystąpieniu szkód w uprawach na terenie gminy Lubniewice, informuję że Burmistrz Lubniewic wystąpił z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o powołanie Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2019 roku należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51 (I piętro) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres jak wyżej oraz pocztą internetową email: urzad@lubniewice.pl lub poprzez platformę e-PUAP: /vv7m3ek76h/skrytka.

Wzór wniosku obowiązujący w roku 2019 dostępny jest w załączniku poniżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (zakładka „Rolnictwo”): http://www.bip.lubniewice.pl/?cid=575.

Rolnicy, którzy złożyli wcześniej wnioski o oszacowanie szkód, zobowiązani są do powtórnego ich wniesienia na obowiązującym formularzu.

WAŻNE!!! Wnioski bez dołączonego oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych nie będą rozpatrywane.


WNIOSEK - susza 2019 (pdf) (88kB) pdf

WNIOSEK - susza 2019 (word) (88kB) word

metryczka


Wytworzył: Izabela Dembińska (27 czerwca 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 czerwca 2019, 15:08:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1009