Aktualności

« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 100) starsze aktualności »Zarządzenie nr 205/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie:KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI oraz KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY

10.01.2018

Burmistrz Lubniewic ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 1. KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2018 ROKU 2. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2018 ROKUOgłoszenie Burmistrza Lubniewic w sprawie usuwania abestu

17.10.2017

W związku z dużym zainteresowaniem akcją usuwania azbestu Burmistrz Lubniewic informuje wszystkich mieszkańców o możliwości kolejnego uzyskania przez Gminę Lubniewice dofinansowania na działanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbesZarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Lubniewic z dnia 12 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organ. pozarządowymi i innymi podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria

13.10.2017

Burmistrz Lubniewic zarządza konsultację z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenOd 17 czerwca 2017 r. zaostrzenie przepisów w sprawie wycinki drzew

24.08.2017

Informujemy, że od 17 czerwca wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrodyZarządzenie nr 171/2017 Burmistrza Lubniewic

24.05.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie: Ratownictwa wodnego na jeziorze Lubiąż w sezonie 2017Zarządzenie nr 172/2017 Burmistrza Lubniewic

24.05.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJIInformacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Lubniewic

08.05.2017

Burmistrz Lubniewic podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z inwestycjami oraz utrzymaniem urządzeń melioracji wodnychInformacja o wynikach konkursu

22.03.2017

Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w Gminie Lubniewice w 2017 rokuZarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Lubniewic z dnia 2 lutego 2017 r.

07.02.2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycjiKonsultacje Programu Rewitalizacji Gminy Lubniewice na lata 2016-2023

13.10.2016

Przedstawiamy Państwu projekt Programu Rewitalizacji Miasta Gminy Lubniewice na lata 2016-2023. Program ten stanowi narzędzie do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacjiKolejny etap Programu Rewitalizacji

25.08.2016

Przystąpiliśmy do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubniewice do 2023 roku:. W związku z tym Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na przedsięwzięcia na terenie gminyPlan gospodarki niskoemisyjnej-konsultacje

20.05.2016

Burmistrz Lubniewic zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubniewice.Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach

09.03.2016

ZGK Lubniewice ogłasza obowiązującą na terenie Gminy Lubniewice taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ściekówZapytanie ofertowe

26.11.2015

Burmistrz Lubniewic działając w imieniu Gminy Lubniewice zaprasza do składania ofert na organizację usługi przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu obsługi Ms Excel w praktyce - poziom podstawowy dla 20 uczestnikówZapytanie ofertowe Nr 7/2015

09.11.2015

Burmistrz Lubniewic działając w imieniu Gminy Lubniewice zaprasza do składania ofert dotyczących 'Wykonania sieci bezprzewodowej w Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie GminyZapytanie ofertowe nr 6/2015

23.10.2015

Burmistrz Lubniewic działając w imieniu Gminy Lubniewice zaprasza do składania ofert dotyczących 'Budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sobieraj, Gmina Lubniewice'Zapytanie ofertowe

10.08.2015

Zapytanie ofertowe pod nazwą: 'Organizacja usługi przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu dla 281 uczestników w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice'Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

20.07.2015

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w m. KłodawaZapytanie ofertowe nr 5/2015

14.07.2015

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku służby zdrowia - wykonanie zewnętrznego szybu dla platformy do transportu osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną przebudową budynku - przygotowanie istniejącego budynku do montażu platformyZapytanie ofertowe nr 4/2015

14.07.2015

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku służby zdrowia - wykonanie zewn. szybu dla platformy do transportu osób niepełnosprawnych wraz z niezbędna infrastrukturą - zakup i montaż platformy z szybem zew. oraz wykonanie zasilania platformy« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 100) starsze aktualności »