2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

UCHWAŁA  Nr XXIV/195/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 lutego 2017r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2017
 
Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zm.) w związku z § 96 statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003r. Nr 73, poz.1096) uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
     
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Plan pracy Komisji Rewizyjnej w Lubniewicach na 2017 rok (27kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (5 lutego 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 lutego 2018, 08:58:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2306