2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

UCHWAŁA  Nr IV/31/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 19 lutego 2015r.
 
 
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2015
 
 
Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.594, ze zmianami) w związku z § 96 statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003r. Nr 73, poz.1096) uchwala się co następuje:
       
§ 1  
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (36kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (11 marca 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 marca 2015, 15:07:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3599