2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2023 rok


Uchwała Nr XLII/275/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  w Lubniewicach na 2023 rok

Na podstawie § 26 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLII/275/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (20kB) word

        Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
      Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (2 lutego 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 lutego 2023, 06:30:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (3 lutego 2023, 10:11:59)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 924