2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2016 rok

U C H W A Ł A Nr XIII/114/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 stycznia 2016r.
 
 
W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  w Lubniewicach na 2016 rok
 
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.1515 z późn. zm.) oraz  § 26 ust. 1 i  § 33 ust.1  Statutu Miasta i Gminy Lubniewice  ( Dz. Urz. Województwa Lubuskiego  z dnia  23 września 2003 Nr 73, poz.1096), uchwala się co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się  plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy wynikających z bieżącej działalności Rady, Komisji, Burmistrza.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2016 rok (44kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (2 lutego 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 lutego 2016, 10:58:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3047