zamówienie na:

Zapewnienie dostępu do internetu wraz z uruchomieniem i utrzymaniem HelpDesk, instalacją sprzętu komputerowego oraz jego serwisem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.3.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 lutego 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Ogłoszenie o zamówieniu (1118kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - word (426kB) word

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf (335kB) pdf

----------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści SIWZ (423kB) pdf

----------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2023kB) pdf

----------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (469kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (2217kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (30 stycznia 2015, 14:15:07)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 kwietnia 2015, 14:25:01)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1347