NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/131/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 września 2020w sprawie zmiany uchwały nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 roku, dotyczącej ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w LubniewicachNa podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/131/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 września 2020


w sprawie zmiany uchwały nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 roku, dotyczącej ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§1
W uchwale Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XVII/143/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., w sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach zmienia się pkt 3 w §1, który otrzymuje brzmienie: „zakazuje się wytwarzania fali w rozumieniu § 6.20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003r., nr 212, poz. 2072) na następującym obszarze: w linii prostej od krawędzi półwyspu z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Przystań” do slipu Ośrodka Wypoczynkowego „Zielony Cypel”, jak na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”
 
§ 2
W uchwale Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XVII/143/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., w sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXI/131/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 września 2020 r. (916kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2020.2187 z dnia 2020-09-23

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2020, 10:55:41)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (25 września 2020, 08:11:14)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 959