zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.06.2023
wartość: Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 19 maja 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/gminalubniewice

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 kwietnia 2023, 13:00:43)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (23 maja 2023, 11:05:15)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 508