zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na drogę gminną publiczną w miejscowości Rogi

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.04.2023
wartość: Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 13 marca 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/gminalubniewice

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 lutego 2023, 20:05:13)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (13 marca 2023, 16:04:04)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 416