Zarządzenie nr 59/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 7 stycznia 2020w sprawie całkowitego zakazu połowu ryb drapieżnych na czas określony na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Zarządzenie nr 59/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 stycznia 2020


w sprawie całkowitego zakazu połowu ryb drapieżnych na czas określony na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz pkt 17 regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach (załącznik do zarządzenia nr 12/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 5 marca 2019 roku), zarządza się co następuje:
 
§ 1
zakazuje się połowu ryb drapieżnych metodą spinningową oraz metodą na żywą i martwą rybkę w okresie od 7 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2020, 09:12:22)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 stycznia 2020, 11:05:15)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1106