NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/143/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 czerwca 2016w sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w LubniewicachNa podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/143/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się, co następuje:


§1.
Wprowadza się następujące ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach:
1)zakazuje się używania na akwenie jednostek pływających z napędem motorowym o mocy powyżej 34 KM (25 kW), z wyjątkiem okresu od 01 maja do 30 września w godz. od 10:00 do 18:00, w którym dopuszcza się korzystanie z jednostek pływających z napędem motorowym o mocy do 150 KM (110.33 kW).
2)zakazuje się całkowicie korzystania na jeziorze ze skuterów wodnych,
3)zakazuje się wytwarzania fali w rozumieniu § 6.20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003r., nr 212, poz. 2072) na następującym obszarze: w linii prostej od stanicy WOPR do slipu Ośrodka Wypoczynkowego „Zielony Cypel”, jak na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

§2.
Zarządzający jeziorem Lubiąż lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten obszar osób lub żądać jego opuszczenia przez osoby, których zachowanie narusza powyższe regulacje.

§3.
Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy jednostek pływających, używanych do celów bezpieczeństwa publicznego, utrzymania zbiornika wodnego oraz w celach kontrolnych.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§5.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały (721kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2016.1377 z dnia 2016-07-01

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lipca 2016, 11:23:00)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (28 lipca 2016, 09:57:41)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2201