zamówienie na:

Zapewnienie dostępu do internetu wraz z uruchomieniem i utrzymaniem HelpDesk, instalacją sprzętu komputerowego oraz jego serwisem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.05.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 maja 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
Ogłoszenie o zamówieniu (2991kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja pdf (604kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja word (247kB) word

-------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (850kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (13 maja 2015, 15:23:02)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (26 maja 2015, 12:44:49)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 896