zamówienie na:

Zapewnienie dostępu do internetu wraz z uruchomieniem i utrzymaniem HelpDesk, instalacją sprzętu komputerowego oraz jego serwisem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.2.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 19 stycznia 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Ogłoszenie o zamówieniu (2985kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - word (419kB) word

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf (326kB) pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Nastąpiła zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


Zakres zmian SIWZ (30kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POPRAWIONA - word (422kB) word

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POPRAWIONA - pdf (333kB) pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu postępowania (590kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (9 stycznia 2015, 14:32:20)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 stycznia 2015, 13:33:11)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1159