zamówienie na:

Zagospodarowanie Plaży Miejskiej i pomostów w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.05.2022
wartość: Przekraczające równowartość 130.000 zł
termin składania ofert: 23 września 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 
Adres strony internetowej postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/gminalubniewice

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 sierpnia 2022, 12:50:29)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 listopada 2022, 10:20:53)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 946