zamówienie na:

Zagospodarowanie Plaży Miejskiej i pomostów w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.02.2022
wartość: Przekraczające równowartość 130.000 zł
termin składania ofert: 26 lipca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.” 
Adres strony internetowej postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/gminalubniewice

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lipca 2022, 14:50:56)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (26 lipca 2022, 11:50:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 630