zamówienie na:

Przebudowa i adaptacja budynku usługowego na świetlicę środowiskową w Jarnatowie - II etap

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPIB.271.06.2012
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 1 sierpnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, gdyż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. 
UWAGA!!!

Na stronie błędnie podano termin składania ofert, powinno być 01.08.2012 r. godz. 10:00. Jednak w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ termin był wpisany poprawnie.

Ogłoszenie o zamówieniu (731kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (776kB) word

Projekt budowlany (104kB) word

Program funkcjonalno-użytkowy (84kB) word

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (25kB) word

Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym (200kB) pdf

Szkice i rysunki: 1 (76kB) pdf / 2 (79kB) pdf / 3 (75kB) pdf / 4 (154kB) pdf / 5 (137kB) pdf / 6 (93kB) pdf / 7 (91kB) pdf / 8 (97kB) pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (26kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (17 lipca 2012, 20:19:30)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (1 sierpnia 2012, 11:50:46)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2182