zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice"

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.08.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 listopada 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907) ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 
Ogłoszenie o zamówieniu (2669kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - word (675kB) word

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pdf (2165kB) pdf

----------------------------------------------------------------

UWAGA!

4 listopada 2015 r. nastąpiła zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (357kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (poprawiona) - wersja word (629kB) word

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (poprawiona) - wersja pdf (435kB) pdf

---------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści SIWZ (1366kB) pdf

---------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (543kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (30 października 2015, 16:31:36)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (12 listopada 2015, 15:01:29)
Zmieniono: Ogłoszenie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 733